Vi er lige udkommet med nr. 3 2018, hvori læserne kan læse om: Skolens ressourcecenter, ridning som specialpædagogisk metode og om arbejdet med angst og vrede i specialklasser.

Nr. 4 udkommer i slutningen af december 2018. I dette nummer bringer vi artikler om: Videoproduktion som inklusionsmetode, om ondskab og om synlig læring.

God fornøjelse med læsningen