Anmeldelser fra nr. 2 2015:

Mette Bau: "Tal til mig nu"

Elsebeth Jensen (red.): "Didaktik - praktikbog til læreruddannelsen"

Ulrikka Nettelbladt m.fl.: "Sprogudvikling og sprogforstyrrelser hos børn"

Holger Kjærgaard (red.): Social- og Specialpædagogik"

Bente Christensen m.fl.: "Dialogbilleder"

Læs anmeldelserne her.