Vores læsere kan glæde sig til vores tredie udgivelse i 2019, som udkommer i slutningen af oktober. Nummeret indeholder, udover artikler om udeskole og drama, artikler om børn i folkeskolen med høretab og om læsning og arbejdshukommelse. Nummeret ligger allerede nu som pdf-fil til køb eller download (hvis man er abonnetnt) her på siden i vores webshop.   

Vi anbefaler også vores særnummer om logopædi "Nedslag i logopædien", hvor vi bringer specifikke og uddybende artikler om mennesker som stammer, småbørn med høretab, skolens viden om ordblindhed, sprogunderstøttende strategier og om læsning.