Næste redaktionsmøde er d. 15. august. Artikler fremsendt inden da, vil blive behandlet på mødet. 

Kommende artikler: "Alle elever til folkeskolens afgangsprøver om et kompetenceforløb i Århus Kommune"; Hvordan opleves og forstås døvblindhed, og hvilken hjæp kan professionelle yde.