Årets sidste nummer af Tidsskriftet Specialpædagogik udkommer d. 21. december. Med en samling spændende og relevante artikler om Dwecks mindset teori, afasi og cooperativ learning, elever som underviser andre elever og vejledning i PPR-regi, ønsker vi vores læsere en dejlig jul.