Næste redaktionsmøde er d. 24. oktober. Artikler fremsendt inden da, vil blive behandlet på mødet. 

Kommende artikler: Småbørns perspektiv; Mosaic approach, dansk og finsk skole tilnærmelser forskelle og ligheder, FGU didaktiske proncipper og virkeligheden.