Som abonnent får du:

  • Adgang til tidsskriftets elektroniske udgave som udkommer fire gange årligt
    – heraf får du tre papirudgaver 3 gange årligt som sendes til dig.
  • Adgang til ældre udgaver af tidsskriftet og artikler online med en rabatkode.

Typer af abonnementer

Medlemmer, som får tidsskriftet automatisk (trykt og online)

Medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening samt voksenspecialundervisere hos DLF (S81) modtager tidsskriftet som en del af deres medlemsskab. Du får også online adgang til tidsskrifter og artikler. Indmeldelse i Danmarks Specialpædagogiske forening kan ske her

Et selvstændigt abonnement (trykt og online)

Et selvstændigt abonnement koster 590 kr inkl moms årligt.

Ønsker du at tegne et selvstændigt abonnement kan du gøre det ved at sende mail til debitor@dlf.org

Årsabonnementer kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Et online abonnement (kun online)

Vi undersøger muligheden for at du kan abonnere udelukkende online.
Hvis du ønsker besked når online abonnement er tilgængeligt, skriv til anette@attraktia.dk