Tidsskriftet Specialpædagogik udgives af Interessentselskabet Specialpædagogik

I selskabets bestyrelse sidder repræsentanter fra hver af foreningerne i selskabet, Danmarks Lærerforening og Danmarks Specialpædagogiske Forening.

Tidsskriftets ansvarshavende redaktør er født medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Bjørn Hansen, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, EBH@dlf.org 

Næstformand: Jens Demalieth, bestyrelsesmedlem i Danmarks Specialpædagogiske Forening, jd@specialundervisere.dk

Juliane Ø. V. Christiansen, pædagogisk konsulent i Danmarks Lærerforening, es@dlf.org

Tina Reimann, bestyrelsesmedlem i Danmarks Specialpædagogiske Forening, tr@specialundervisere.dk

Mette Friderichsen, ansvarshavende redaktør, mefr@dlf.org