Danmarks Specialpædagogiske Forening

  • Danmarks Specialpædagogiske Forening er en faglig forening under Danmarks Lærerforening
  • Det er foreningens formål at højne kvaliteten af den specialpædagogiske indsats i forhold til børn unge og voksne
  • Dette sker dels gennem en aktiv uddannelses- og kursusvirksomhed og dels ved at søge indflydelse på udformningen af specialpædagogiske tiltag gennem relevante udvalg og undervisningsministeriet
  • Foreningen stiller viden og erfaring til rådighed for Danmarks Lærerforening
  • Foreningen deltager i internationalt samarbejde
  • Foreningen udgiver, sammen med Danmarks Læreforening tidsskriftet Specialpædagogik - tidsskrift for inklusion og specialpædagogik

Formand: Sten Polk, Solbærvænget 3, Thurø, 5700 Svendborg formand@specialundervisere.dk

Næstformand: Jens Diemalieth, Sandnæsvej 17, 7100 Vejle

Indmeldelse i Danmarks Specialpædagogiske Forening kan ske på specialundervisere.dk/indmeld.htm:

 

Damarks Lærerforening

Fagforening for lærere