Danmarks Specialpædagogiske Forening

  • Danmarks Specialpædagogiske Forening er en faglig forening under Danmarks Lærerforening
  • Det er foreningens formål at højne kvaliteten af den specialpædagogiske indsats i forhold til børn unge og voksne
  • Dette sker dels gennem en aktiv uddannelses- og kursusvirksomhed og dels ved at søge indflydelse på udformningen af specialpædagogiske tiltag gennem relevante udvalg og undervisningsministeriet
  • Foreningen stiller viden og erfaring til rådighed for Danmarks Lærerforening
  • Foreningen deltager i internationalt samarbejde
  • Foreningen udgiver, sammen med Danmarks Læreforening tidsskriftet Specialpædagogik – tidsskrift for inklusion og specialpædagogik

Formand: Tina Reimann, formand@specialundervisere.dk

Næstformand: Jens Diemalieth, jd@specialundervisere.dk

Indmeldelse i Danmarks Specialpædagogiske Forening kan ske på specialundervisere.dk/indmeld.htm:

Danmarks lærerforening

Foreningen for undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
Tlf. 33696300
www.dlf.org
dlf@dlf.org