Læs grundig beskrivelse af hvert nummer og artikel

Når du klikker på et tidsskrift kan du læse nummerets kommentar. Her beskrives de forskellige artikler som er med i nummeret. Kommentaren indeholder også tidstypiske refleksioner, og du kan derfor også bruge den som et historisk opslagsværk, fx i forhold til inklusionsreformen, folkeskolereformen, udvikling i forståelsen af inklusion m.m. Når du klikker på en artikel kan du læse navn/e på forfatter, titel og indledning til artiklen. Vi lægger løbende artikler på hjemmesiden, så de bliver tilgængelige over sommeren 2023.

Køb trykte tidsskrifter

Hvis ikke du ønsker at tegne et abonnement, kan du bestille enkelte papirudgaver af tidsskriftet.

Det sker ved henvendelse til vores ekspedition debitor@dlf.org eller på  tlf.: 33 69 62 31.

Køb digitale tidsskrifter og artikler (online)

Et online tidsskrift koster 98 kr. inkl. moms pr. stk.
En onlineartikel koster 40 kr. inkl. moms pr. stk.
Tidskrifter og artikler fra før 2013 er gratis.

Du køber online tidsskrifter og artikler her på hjemmesiden direkte i shoppen. Abonnenter får en rabatkode med 100% rabat. Henvend dig til anette@attraktia.dk hvis du er abonnent og ønsker en rabatkode.

Viser alle 480 resultater