Her får du kontaktoplysninger, afhængigt af hvem du vil i kontakt med:

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør
Anette Lind
Birkhøjterrasserne 456D
3520 Farum
Mail: anette@attrakia.dk
Tlf: 27114808

Danmarks Specialpædagogiske Forening

Formand
Tina Reimann
Skelbækvej 26
6710 Esbjerg
Mail: formand@specialundervisere.dk
Tlf. 30298226

Abonnement og bogholderi

Tidsskriftet Specialpædagogik
DLF
Vandkunsten 12
1467 København K
Mail: debitor@dlf.org
Tlf. 33696300