Tidsskriftet Specialpædagogik udgives af Interessentselskabet Specialpædagogik

Tidsskriftet Specialpædagogik udgives nu på 42. årgang (2022), og formidler viden som vedrører specialpædagogik og inklusion, med artikler der spænder bredt – lige fra fagfællebedømte artikler af forskere til praksisrelaterede fortællinger. Fra vuggestue til plejehjem. Fra teori til praksis.

I redaktionen sidder der fem medlemmer, som både har en faglig tyngde og forbindelse med praksis.

I selskabets bestyrelse sidder repræsentanter fra foreningerne Danmarks Lærerforening, Danmarks Specialpædagogiske Forening samt ansvarshavende redaktør.

Læsere af tidsskriftet er medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening samt voksenspecialundervisere fra Danmarks Lærerforening (S81) som får tidsskriftet som en del af deres medlemsskab. Desuden abonnerer øvrige abonnenter på tidsskriftet, fx PPR, skoleledere og øvrige interessenter.

Tidsskriftet udgives fire gange årligt, heraf tre trykte udgaver hvor oplaget er 1400 pr. udgave.