Specialpædagogik nr 2 2017

Indhold:

Henrik Skovlund: "Diagnoser og stigma i den inkluderende folkeskole - en socialfænomenolistisk indfaldsvinkel til en uforløst debat"

Rasmus Alenkær: "Viden og handling i inklusionens tidsalder"

Claus Løgstrup Ottesen, Kristian Rasmussen og Sanne Feldt-Rasmussen: Motorik og faglig præstation for elever inden for autisme speltrumforstyrrelser ved brug af teknologien FitLight Trainer

98,00 DKK
Læg blad (PDF) i kurv