Vi modtager gerne bøger og materiale til anmeldelse.

Send til:

Anette Lind
Birkhøjterrasserne 456D
3520 Farum

Hvis du har spørgsmål kontakt ansvarshavende redaktør Anette Lind på anette@attraktia.dk