Har du lyst til at skrive en artikel til tidsskriftet?

Redaktionen vil meget gerne modtage uopfordrede artikler til tidsskriftet.

Artikelforslag fremsendes til:

Mette Friderichsen, mefr@dlf.org

Fremsendte artikler læses af mindst 2 redaktionsmedlemmer, som inden redaktionesmøderne har kontakt til forfatteren om form indhold mm. Du kan anmode om at få en fagfællebedømmelse af din artikel.

På redaktionsmøderne drøftes og bedømmes artiklerne.

Næstkommende redaktionsmøde er d. 15 august 2021.

Næstkommede deadline er 1. august 2021.

Læs forfattervejledningen her.

Vi tilbyder fagfællebedømmelse. Læs Uddannelses og Forskningsministeriets retningslinier her.

Se tidsskriftets skema til brug for peer reviews her