Har du lyst til at skrive en artikel til tidsskriftet?

Vi modtager meget gerne uopfordrede artikler til tidsskriftet

Artikelforslag fremsendes til ansvarshavende redaktør Anette Lind, anette@attraktia.dk

Der betales ikke for artikler. Forfatter får tilsendt minimum fire forfattereksemplarer af udgivne artikler.

Inden redaktionsmøder vil ansvarshavende redaktør være i dialog med forfatter om form indhold mm. Du kan anmode om at få en fagfællebedømmelse af din artikel.

Fremsendte artikler læses af hele redaktionen inden hvert redaktionsmøde. På redaktionsmøderne drøftes og bedømmes artiklerne.

Læs venligst forfattervejledningen her inden du indsender din artikel.

Vi tilbyder fagfællebedømmelse. Læs Uddannelses og Forskningsministeriets retningslinier her.

Se tidsskriftets skema til brug for peer reviews her

Du er altid velkommen til at kontakte ansvarshavende redaktør Anette Lind, anette@attraktia.dk i tilfælde af spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.