Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2007-6 Tidsskriftet Specialpædagogik

2007-6 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2007-6

  Specialpædagogikken og læreruddannelsen

  Det er en kendt sag, at der på sigt vil være et rekrutteringsproblem, når den grånende specialpædagog skal erstattes af yngre kræfter. Generationsskiftet burde i højere grad være igangsat allerede.

  Midt i denne panderynkende betænkelighed er der set med specialpædagogens skarpe og kritiske briller al mulig grund til at glæde sig over det faktum, at specialpædagogikken er blevet kanoniseret til et linjefag i den nye læreruddannelseslov, som trådte i kraft primo -07. Fra at være næsten fraværende på seminarierne skal man nu til at sætte fokus på den specialpædagogiske virkelighed, der er, ikke mindst i folkeskolen, men også på specialskoler og i voksenundervisningen.

  Engang næsten på Arilds tid kan nogle seminarieuddannede lærere huske de pædagogiske specialer på seminarierne, hvor især speciale C var interessant og nødvendigt, hvis man fokuserede på specialpædagogikken.

  Speciallærere, logopæder og audiologopæder, der underviser både på børne- og voksenområdet, rekrutteres i dag både fra universiteterne i henholdsvis København og Odense og fra CVUerne. Alt andet lige vil en specialpædagogisk oprustning på seminarieområdet gavne specialundervisningen og den almene undervisning generelt.

  Det er med glæde, at Tidsskriftet Specialpædagogik ønsker tillykke til med det nye tiltag.

  Svend Albrektsen