Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2012-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

2012-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2012-3

  At være forankret
  og at favne vidt

  Dette nummer af Tidsskriftet Specialpædagogik spænder over en bred vifte af tilgange til forskellige specialpædagogiske temaer. Det har også tidligere numre af tidsskriftet gjort, og det kan tages som eksponent for den virkelighed, der ligger til grund for de skrevne ord i tidsskriftet, nemlig, at det specialpædagogiske felt er vidt favnende.

  Skal det give mening at være vidt favnende, må det kombineres med også en dyb forankring i den særlige problemstilling, der knytter sig til netop det felt, som man som professionel bevæger sig i. Det være sig som lærer i en inkluderende folkeskole, som konsulent for børn eller voksne med talevanskeligheder, hjerneskade eller nedsat synsfunktion.

  Netop fordybelsen i konkrete problemstillinger er indgangen til at finde løsninger og hjælp til de mennesker, som har behov herfor. Det være sig i form af undervisning, indlevende forståelse for de særlige omstændigheder, der er omkring den enkeltes liv og også de rammevilkår, man som lærer, pædagog eller konsulent virker under.

  Den faglighed, der således både skal være dyb og rumme mange facetter af fagligheden, kan opnås på mange måder: Uddannelse er både oplagt og nødvendigt, vedligeholdende uddannelse/kurser ligeså.

  Praksiserfaring og faglige netværksdannelser er andre vigtige måder at fastholde og udbygge specialpædagogisk viden og handlemuligheder på. Kobling mellem forskningsbaserede resultater om, hvad der virker og den daglige praksis skal stedse intensiveres.

  Endelig er det højaktuelt at sikre, at de vidensmiljøer, der aktuelt er til stede i landet på det specialpædagogiske område, ikke får så vanskelige driftsvilkår, at de bukker under og værdifuld viden går tabt.

  Tidsskriftet her vil fortsat bidrage til at bygge bro mellem vidensopbygning og praksis i det daglige arbejde. Så: Læs med liv og lyst!

  Hans Nørgaard
  Tidligere ansvarshavende redaktør ■