Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2013-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

2013-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2013-1

  Den pædagogiske verden anno 2013

  Danmark er pædagogisk set blevet et mere usikkert sted at opholde sig. I skrivende stund har KL og Staten udsendt lockoutvarsel for en stor del af den pædagogiske verden. Af en eller anden grund er store dele af specialundervisningsområdet undtaget, men alle inklusionsbestræbelserne i folkeskoleregi bliver sat på standby, hvis konflikten bliver til en realitet, og det ikke lykkes at få forhandlingerne i gang igen via Forligsinstitutionen.

  Der er rigtig mange gode tiltag i regeringens forslag mht. en helhedsskole, om end det er problematisk, hvordan man vil finansiere denne reform.

  Hvad enten det gælder specialpædagogik eller almen pædagogik, så vidt man nu kan adskille disse to størrelser, er det uden al diskussion kvaliteten, der tæller. Det er ikke den tid eleven er sammen med sin lærer, men kvaliteten af undervisningen i den aktuelle undervisningstid, der er det væsentlige.

  Fremtiden i den pædagogiske verden er uvis, men Specialpædagogik, tidsskrift for specialpædagogik og inklusion er her stadigvæk; vi går ikke i strejke og er ej heller blevet lockoutet.

  I dette nummer beretter vi om specialundervisning for voksne, hvor bl.a. undervisningsbegrebet tages under behandling. Endvidere handler artiklen ”At være venner” om den svære relation mellem elever med autisme og Aspergers syndrom. Artiklen ”Intelligens, læsevanskeligheder og uddannelse” sætter fokus på elever med svære læsevanskeligheder og intelligenskvotient. I artiklen ”Pædagogik i døgninstitutionen – muligheder og udfordringer” fokuseres på muligheder og udfordringer i det pædagogiske arbejde på døgninstitutioner.

  ”Når kønnet krydser grænser” er en opdagelsesrejse med refleksionen som den drivende kraft. I ”Fremtidslinjen – et kommunalt tilbud om STU …” handler det om et helt
  nyt kommunalt STU-tilbud i Køge Bugtområdet med henblik på bl.a. at styrke de unges selvværd.

  ”Undervisning af elever med psykisk sygdom” er en personlig fortælling om undervisning af psykisk syge elever.

  Alle disse artikler går i dybden med specialpædagogiske udfordringer, som uanset fremtidig skoleorganisation og arbejdstidsaftale hører til den pædagogiske verden anno 2013. Lige nu er den pædagogiske verden præget af konflikt. Konflikt er dog ikke udelukkende af det onde, for i enhver konflikt ligger kimen til nyskabelse og forbedring”.

  God læselyst,
  Svend Albrektsen