Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2014-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

2014-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2014-4

  I matematikvanskeligheder

  Hr. Skæg
  Den 13. november var det matematikkens dag. I den anledning besøgte Hr. Skæg Aftenshowet. Hr. Skæg er børnenes ven. Han leger med tal og former i programmet “Skæg med tal” på DR1. Jeg så ham for nylig på video i en børnehaveklasse jeg kommer i. Børnene fulgte opmærksomt med i Hr. Skægs tællerier og regnestykker. Men bag ved skægget og år tilbage, var der en lille dreng, som syntes at matematik var uoverkommeligt svært, “Hr. Skæg” alias pædagogen Mikkel Lomborg fortalte tv-værten, hvordan han nogen gange pjækkede fra skole for at undgå matematiktimerne. Sådan behøver det ikke at være.

  Matematik i en inkluderende skole
  Der er mange, som synes, at matematik er svært, ikke mindst de børn, unge og voksne, som speciallærere møder i det daglige. Derfor har vi i dette nummer af Specialpædagogik givet ordet til Mette Saaby Nielsen. Mette er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og matematiklærer. Hun underviser i matematik på en almindelig folkeskole. Mette har skrevet to artikler til os med udgangspunkt i sin bog “Matematik i en inkluderende skole”.

  I den ene artikel får vi en indføring i de lovgivningsmæssige aspekter omkring specialundervisning, understøttende og supplerende undervisning, både generelt, men især i forhold til elever i matematikvanskeligheder.

  I den anden artikel kommer Mette ind på læringsteoretiske forhold og behandler spørgsmålet om symbolorienteret eller praksisnær undervisning. Hvad betyder matematikkens formidlingsformer for elevernes læring? Og hvorledes kan man arbejde med elevernes frie valg af arbejdsformer og løsningsstrategier, så matematikken ikke opleves så fjern og abstrakt?

  At leve med talblindhed
  Dyskalkuli er en anerkendt tilstand og diagnose, som er optaget i WHOs ICD-10 over officielle diagnoser. Begrebet talblindhed er et hverdagsbetonet udtryk for det samme, men med andre medbetydninger analogt med ordene ordblindhed og dysleksi. Begge de danske begreber åbner op for en mere åben og uafgrænset vifte af vanskeligheder, mennesker kan være i med hensyn til læsning og matematik.

  Nathali Pilegaard fortæller i artiklen “At leve med talblindhed”, hvor forstyrrende det er for hendes hverdag, at hun er talblind. Hendes fortælling giver stof til eftertanke. Hun har oplevet det som en meget stor hjælp at få en forklaring på, hvorfor matematik som fag, og almindelige gøremål som f.eks. indkøb og det at finde vej, er så udfordrende for hende.

  Vi har kaldt de mange sider om matematik i denne udgave af tidsskriftet “I matematikvanskeligheder”, således at de fremstår som et tema.

  Et tema, som vi planlægger at følge op på i de kommende udgaver af tidsskriftet.

  Mette Friderichsen ■