Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2015-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

2015-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2015-4

  U a i eii

  En pige, som jeg kender, siger tit: “U a i eii”. Umiddelbart uforståeligt, men prøv at sige det langsomt og højt for dig selv og forestil dig samtidig, at du er i en børnehave sammen med 4-årige børn. Hvad mon pigen siger?

  Og hvad mod det er, hesten på forsiden gerne vil udtrykke til den lille hund?

  Specialundervisere har en fornem opgave i at forstå umiddelbart uforståelige ytringer, kunne belyse det uforståelige og medvirke til, at det ikke forståede alligevel bliver meningsfuldt. Derfor har vi primært fokus på sprog og læsning i dette nummer af “Specialpædagogik”.

  Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander skriver om, hvordan vi kan understøtte børn, som har særlige udfordringer, når det gælder sprogtilegnelse. Lis Pøhler dokumenterer, hvordan vi kan arbejde konstruktivt med tekstforståelse i specialklasser, og Kirsten Halling udfolder en vifte af dilemmaer, som både elever, lærere og læsevejledere i specialklasser befinder sig i, når det drejer sig om læseindlæring.

  En god social ramme er en forudsætning for alle børns læring, og det er sjovt at være sammen med nogle voksne, der ikke skælder ud. Det udgangspunkt tager Nina Eis, Sara Ottosen og Marie Luise Dregild i deres artikel. Forfatterne beskriver hvordan, børn som ikke magter at deltage i børnehave- og skolelivet bliver mødt af deres voksne med inspiration fra Theraplaymetoden. Børnene, og dermed også deres voksne, bliver gennem leg hjulpet til at skabe et godt og anerkendende læringsmiljø.

  Sidst men ikke mindst bringer vi Charlotte Bredahl Jacobsens artikel om syge elever, der har lange fraværsperioder og ikke fysisk kan deltage i undervisningen.

  Hvordan bliver der tænkt om disse elever i folkeskolen, og vil de kunne deltage i deres skoleliv alligevel uden at være der fysisk?

  “Nu skal vi lege”, siger pigen, som jeg kender til mig. “Gu skal vi ej”, kunnet det også have betydet. Men kun ved at give sig tid til at lytte og tage pigen og hendes udfordringer alvorligt, kan det lykkes at forstå, hvad det er hun siger.

  Rigtig god fornøjelse.
  Mette Friderichsen ■