Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2017-3-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

2017-3-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2017-3-4

  Kære læsere og
  Kære Susan Tetler

  Dette nummer af tidsskriftet Specialpædagogik er et festskrift for Susan Tetler, professor i specialpædagogik og et festskrift til jer læsere. Anledningen er, at Susan har valgt at gå på pension og fratræder dermed sin stilling som professor i specialpædagogik.

  Initiativet til festskriftet er taget af forskere fra Susans store forskningsnetværk, og Henrik Skovlund og Anne Morin, begge lektorer ved Århus Universitet har medvirket som gæsteredaktører.

  Formålet med festskriftet er først og fremmest en hyldest til Susan, som med sin store forskningsmæssige indsats og deltagelse i rådgivningsprocesser omkring inklusionslovgivningerne har haft en gennemgribende betydning for inklusion i dansk skole- og institutionsliv. Artiklerne vil tale for sig selv, og i lyset af Susans arbejde bringer de læserne ind i inklusionens univers.

  Festskriftet giver en pejling på, hvor vi er i inklusionsforskningen i dag, og forfatterne bringer en vifte af forskellige perspektiver og nogle nye meningsfulde begreber frem, som vi er overbeviste om vil få betydning for fremtidens forskning og praksis på inklusionsområdet.

  Det er en stor glæde for Tidsskiftet Specialpædagogik at medvirke til et festskrift for dig Susan. Tidsskriftets skiftende redaktioner har været taknemmelige for den åbenhed, du har vist, og for den vifte af artikler, som du har bidraget med, først som lektor i specialpædagogik og sidenhen som professor i specialpædagogik mso.

  Mange læsere har stiftet bekendtskab med din forskning her i tidsskriftet. Læsere under professions- og akademisk uddannelse, lærere fra specialskoler og almenskoler, fra PPR-kontorer og videnscentre. Du har skrevet til os om inklusion, diagnoser, specialdidaktik og ikke mindst specialpædagogik som et uddannelsesfag.

  Du har lige som andre forskere venligt påpeget, at indførelse af peer reviews ville befordre flere forskere til at bidrage til os. Du havde ret. Vi har nu indført peer reviews eller fagfællebedømmelse, som det også hedder, og vi glæder os over så flotte artikler, det har medført og over at medvirke til formidlingen af special- og inklusionspædagogik som et forskningsfelt.

  Tak til dig og dine ligesindede.

  Mette Friderichsen, ansvarshavende redaktør ■