Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2019-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

2019-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2020-3

  Logopædisk Forum

  Jeg var på kursus hos Logopædisk Forum midt i september.

  Det var et godt kursus, hvor vi kom vidt omkring, bl.a. identifikation af sprogforstyrrelser, tidlig opsporing og forældreinddragelse. Vi fejrede også foreningens 50 års jubilæum med sang, musik og dans. Jeg var også med til generalforsamlingen, hvor ét af punkterne var ændring af foreningens navn, som tidligere var “Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen”. Det har længe været drøftet, at dette navn ikke var tidssvarende jfr. det bredspektrede arbejde, som foreningens medlemmer udfører både i dagtilbud, i folkeskolen og på ungeområdet.

  Medlemmerne spænder uddannelsesmæssigt over fagprofessionelle med vidt forskellige uddannelser, fra den tidligere speciallæreruddannelse, over diplomuddannede, til audiologopæder. Professionstitlerne er stadig til diskussion, for det er virkelig svært at finde en enkelt titel, som dækker over alle de forskellige formelle uddannelser, arbejdet med børn med funktionelle vanskeligheder (fx høretab), børn i specifikke sproglige vanskeligheder, sprogtilegnelse generelt, og de tværfaglige tilgange, som er nødvendige for at løse de logopædiske opgaver. Der er nogenlunde bred enighed om, at betegnelsen logopæd er anvendelig, og denne betegnelse understøttes nu af det nye navn, som generalforsamlingen vedtog, nemlig Logopædisk Forum.

  Logopædisk Forum er Danmarks Specialpædagogiske Forenings søsterforening, ligesom Læsekonsulenternes Landsforening og Pædagogiske Psykologers Forening er det.

  Tilsammen arbejder foreningerne for udvikling og understøttelse af de respektive fagprofessionelle områder. Vores tidsskrift medvirker til dette, for under overskriften specialpædagogik og inklusion bringer vi artikler, som har mange forskellige perspektiver, også logopædiske, læsepædagogiske og psykologiske.

  Artiklerne i denne udgave af tidsskriftet berører også disse områder.

  Du kan læse om Ihear-projektet for skolebørn med høretab. Artiklen er en opfølgning på en artikel om auditiv verbal terapi i forrige nummer.

  Du kan også læse om læsetræning og arbejdshukommelse, som er en artikel, der også har sit udspring i vores tidligere bragte artikel om arbejdshukommelse.

  Derudover bringer vi to spændende praksisorienterede artikler:

  Den ene om drama i arbejdet med elever med autismespektrumforstyrrelser, og den anden om udeskole i arbejdet med elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Rigtig god fornøjelse.

  Mette Friderichsen
  Ansvarshavende redaktør ■