Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2020-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

2020-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2020-1

  Musik, sang, lyttetest og fællesskab

  Det er sjovt, når den røde tråd i vores artikler vikler sig ud helt af sig selv, og det gør den i dette nummer.

  Læs blot denne vifte af citater fra artiklerne, hvis emner spænder over inklusion af mennesker uden talesprog, musik som vejen til fællesskab, sang som vejen til et andet sprog, musikpædagogik på særlig tilrettelagt uddannelse for unge og dikotisk lytning i forhold til specifikke sproglige udfordringer:

  “Der er en overlapning i områderne for musik og sprog i hjernen”
  (Nora Bilalovic Kulset)

  “Musikaktiviteter, som at synge sammen eller bruge rim og remser øger børns evne til at opfatte og producere sproglyd”
  (Nora Bilalovic Kulset)

  “Pludselig kunne han danne syntese af alle lyde i alfabetet og danne stavelser – og læse korte ord”
  (Merete Wolf og Dorte Bisgaard)

  “Alle har evnen til at opleve eller udtrykke musik”
  (Terje Ø. Thomsen og Mona S. Johannesen)

  ”Nu er jeg bassist, før var det bare noget vi skulle lære”
  (Frederik B. Mortensen)

  “De får en oplevelse af, at alle deres udtryk er gyldige”
  (Mie Baasch og Malene Hansen)

  “Brugeren er i stand til at begå fejl i aktiviteter, uden at dette bliver italesat eller giver anledning til drillerier fra de andre deltagere”
  (Mie Baasch og Malene Hansen)

  “Når fejl ikke er forkert”
  (Frederik B. Mortensen)

  “Musikken generer min kærlighed i min krop”
  (Terje Ø. Thomsen og Mona S. Johannesen)

  Så dette er et temanummer om musik, lyd, sang, lyttetest og fællesskab. Det glæder mig, og jeg håber også, at det glæder jer, for “Følelsen «glæde» er ret
  og slet afgørende for menneskets overlevelse” (Nora Bilalovic Kulset).

  Mette Friderichsen, Ansvarshavende redaktør ■

  Citaterne er taget direkte fra artiklerne, men ikke nødvendigvis forfatternes egne citater. Vi bringer to norske artikler, citaterne derfra er oversat til dansk.