Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2020-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

2020-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2020-2

  Når samfundet er på vrangen

  Vi har alle har været igennem en udfordrende tid, hvor vore fælles anstrengelser for at modstå coronavirus har haft dyb indflydelse på hverdagslivet hjemme, i skoler og institutioner og på arbejdspladser.

  Mange af specialpædagogikkens brugere; sårbare og udfordrede børn, unge og voksne har været igennem en særlig svær tid, som har betydet afsavn og manglende menneskeligt nærvær. Når far og mor kan og vil hjælpe med deltagelse i fjernundervisning, så kan det være både hyggeligt og lærerigt, men alene bag skærmen og ramt af læringsudfordringer, så er det bestemt ikke givtigt.

  I redaktionen har vi haft mere tid til fordybelse, og i denne udgave af tidsskriftet har vi haft eksterne bedømmere på alle vores artikler. Vi siger tusind tak til vores bedømmere, og er stolte af at kunne præsentere et helt nummer af tidsskriftet med udelukkende fagfællebedømte artikler.

  Henrik Skovlunds artikel om narrativitet fokuserer på og diskuterer om den specialpædagogiske praksis og intention om hjælp og inklusion er blevet understøttet af vægtige teoretiske retninger inden for feltet. Skovlund ser også på den betydning de politiske strømninger, som er gået forud for inklusionslovgivningen, har haft. Den inklusionspraksis, som skolen udøver lige nu, er i høj grad præget af inklusionslovens bagvedliggende teori og politik. Artiklen tilbyder kritisk refleksion og en forståelse af kompleksiteten i inklusionsarbejdet.

  Micki K. Sunesens artikel om Co-teaching og inklusion dokumenter Co-teachings anvendelighed ud fra henholdsvis et elev- et lærer- et pædagog- og et ledelsesperspektiv. Det er indiskutabelt, at denne fælles didaktiske tilgang er et godt bud på, hvordan man kan arbejde med inklusion i praksis.

  Forfatterne Anne-Mari Tyroll Beck, Jonna Nøttrup og Samuel Pedersen Jones har skrevet artiklen: “Fællesskaber i STU skal stilladseres”. Artiklens konklusion kan indirekte læses i overskriften, for hvis ikke også elevernes fritid stilladseres, risikerer de at være afsondrede i fritiden. Artiklen udfolder stilladseringsbegrebet og analyserer praksis på to forskellige STUuddannelsessteder.

  Redaktionen ønsker læserne en dejlig sommerferie.

  Mette Friderichsen, Ansvarshavende redaktør ■