Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2022-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

2022-1 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2022-1

  Og imens …

  Velkommen til første nummer i 2022 af vores tidsskrift.

  Denne gang møder du mig, Anette Lind, på posten som ansvarshavende redaktør. Jeg glæder mig sammen med den øvrige redaktion til at bidrage til et tidsskrift med plads til alt fra praksis til PhD, fra fortællinger til forskning, med en intention om, at vores formidling kan gøre god gavn ude hos jer, kære læsere.

  Imens vi har haft Corona, og den ulykkelige krig i Ukraine, er der noget, som forbliver, som det plejer. Det daglige levede liv i Danmark fortsætter, selvom det selvfølgelig påvirkes af udefra kommende omstændigheder i større eller mindre grad – og på godt og ondt. Hverdagens bombardement af nyheder og debatter på sociale fora går hurtigt, vi kan nemt lade os rive med, og der er nok at se til.

  Men som sagt sker der også andre og mindre dramatiske ting. Et eksempel vi fx ser debatteret (igen) for tiden er overvejelserne om at genoprette cand. pæd. psyk. uddannelsen, hvor ét argument blandt mange er behovet for dygtige psykologer som nu, men også dygtige psykologer som har en baggrund indenfor dén praksis de skal agere i fx som lærer eller pædagog.

  Dette fremhæves blandt andet af Rasmus Alenkær, cand. pæd. psyk., PhD, forfatter, debattør og med sin daglige gang ude i praksis. Det bliver spændende at se, hvad der sker på området. For behovet er der.

  Dette nummer favner bredt, lige fra et ”meta/helikopterperspektiv”, til det nære i den daglige praksis.

  De to svenske forskere Mikael Bergstedt, Fil.mag. Specialpedagog og Peter Karlsudd, Fil.dr. Professor i pedagogik, undersøger ved hjælp af diskursanalyse forståelsen af og formålet med det specialpædagogiske perspektiv i svenske fritidshjem – nogle strømninger, vi også ser i Danmark.

  Nogle tilgange kan vise sig at være nyttige for andre end oprindeligt tiltænkt. Dette ser vi et eksempel på i artiklen om samtalestøtte (SCA) som oprindeligt er udviklet til afasiramte, men hvor logopæderne Emilie Borglind og Maria Dalby Pedersen har oplevet lovende resultater i et pilotprojekt med andre målgrupper, som har kommunikative vanskeligheder såsom Parkinson, ADHD og autisme.

  Nummerets sidste artikel handler om en utraditionel tilgang til læseundervisning for ordblinde, nemlig ved at inddrage heste i undervisningen, skrevet af Erika Skelmose, Studerende på Den Frie Lærerskole.

  Jeg ønsker dig en god læselyst og et godt forår.

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■