Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2022-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

2022-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2022-2

  Velkommen til den nye redaktion

  Velkommen til nummer 2/2022, som byder på tre artikler.

  Men inden da vil jeg præsentere den nye redaktion for dig:
  Foruden mig, Anette Lind, der er ansvarshavende redaktør, har vi fortsat Ditte Dalum Christoffersen, lektor og Ph.D, og af nye redaktionsmedlemmer har jeg glæden af at byde velkommen til Anne Marie Dahlstrøm, som er uddannet socialpædagog med supplerende kurser og erfaring, bla. fra specialskoler og STU, Jonas Mars Damiri, som er læreruddannet og cand. pæd. pæd. psyk. med erfaring indenfor specialskoler og endelig Kit Stender Petersen, som er lektor og Ph.D., og som forsker i en lang række emner, der knytter sig til børn og unge i udsatte positioner.

  Vi vinker farvel og siger mange tak til Sannie Jacobsen, som fortsat vil læse korrektur på vores tidsskrift.

  Og nu til dette nummers artikler:

  Første artikel er fagfællevurderet, hvor Laura Emtoft og kollegaer med artiklen Inkluderende fagdidaktik – et litteraturreview med fokus på fagene dansk og matematik undersøger faglig inklusion ud fra spørgsmålet: Hvad fortæller international forskning om faglig inklusion i undervisningen i Dansk og Matematik i grundskolen?

  Henriette Duch og Mette Thorsager Nielsen undersøger i deres artikel Udvikling af pædagogisk praksis gennem vekseluddannelse – perspektiver og kompleksiteter, cases fra to forskellige praktikforløb på pædagoguddannelsen, og hvilken betydning det har for de studerende i forhold til læring og identitet og dermed også, hvordan man kan arbejde inkluderende, for at fastholde de studerende på uddannelsen.

  I tredje artikel undersøger Dorthe Borgkvist og Maria Wihrenfeldt Andersen hvordan traditionelle screeningsmetoder for syn og høreproblematikker i skolen ikke opdager mange elever med problemer. Dette kan få vidtrækkende konsekvenser for elevernes læring, trivsel og senere uddannelsesmuligheder. Et eksempel fra en case er en ung, som tilsyneladende var ordblind. Det viste sig, at den unge ikke var ordblind, men havde uopdagede syns- og høreproblemer. Den gode nyhed er, at dette kan trænes væk for de fleste. Den dårlige nyhed er, at mange elever i folkeskolen har uopdagede høre- og synsproblemer. Derfor symptombehandles der i stedet for at iværksætte den rigtige hjælp. Dette bør der gøres noget ved, skriver forfatterne. Jeg kan kun erklære mig enig.

  En god nyhed er, at vi over sommeren vil omlægge vores hjemmeside, så du fra efteråret vil kunne søge i vores artikeldatabase og få gavn af den store viden, som tidsskriftet har produceret gennem mange år.Jeg håber, at du finder god inspiration og viden i dette nummers spændende artikler og ønsker en god sommer.

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■