Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2022-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

2022-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2022-4

  Må vi bede om en politisk PPV?

  Tilbage i august kom over 1.000 psykologer med et opråb om børn og unges stigende mistrivsel i et debatindlæg i Politiken.

  I oktober blev dette fulgt op af 2.300 lærere, pædagoger og medhjælpere i et andet debatindlæg; ligeledes i Politiken. Der tales om ”trivselskrise” og om, at rammer og vilkår er så pressede, at det får en indvirkning på børn og unges mentale sundhed.

  Velkommen til årets sidste nummer der indeholder tre fagfællebedømte artikler.

  I to af artiklerne får vi måske nogle svar på aktuelle problematikker, når vi taler specialpædagogik og trivsel. Jeg synes, det er tankevækkende, og måske kan jeg lidt provokerende spørge: mon det centrale ansvar for trivselskrisen også ligger i måden, det politiske og forvaltningsmæssige niveau har håndteret børne- og
  ungdomslivet gennem de sidste mange år?

  I første artikel Struktur som pædagogisk-psykologisk standardanbefaling af Thomas Szulevicz & Jon Busck Arnfred analyseres og diskuteres, hvorfor de undersøgte PPR-kontorers PPV’er (forkortelse for Pædagogisk Psykologisk Vurdering) indeholder identiske og enslydende anbefalinger på tværs af alle analyserede rapporter – og at alle PPV’ere anbefaler øget struktur i elevernes hverdag.

  I anden artikel Kunstpædagogiske mødeøjeblikke mellem børn og voksne – et perspektiv med theraplay undersøger Martin Hoffmann og Merete Sørensen med udspring i forskningsprojektet Legekunst, hvordan udsatte børn kan understøttes i en ligeværdig deltagelse og inklusion fra de voksnes omsorg og spejling i tre forskellige kunstpædagogiske praksisser.

  I tredje artikel Lærermanglen vokser. Hvad kan der gøres? Måske har lærerne brug for assistenter? tager Frans Ørsted Andersen fat i problematikken med den stigende lærermangel vi har, ikke kun i Danmark, men også i vores nabolande. Ud fra forskningsprojektet WATSup og et genbesøg af et tidligere forsøg med lærerassistenter i Danmark diskuteres der, om en mulig løsning kan være at bruge assistenter i folkeskolen.

  Hvordan navigerer de fagprofessionelle i en virkelighed, hvor de ikke kun møder individuelle og miljømæssige påvirkninger, men også et system som producerer problemer og mistrivsel? Kunne det være på tide, at vi fik udarbejdet en PPV for det politiske og forvaltningsmæssige niveau?

  God læselyst og glædelig jul samt lykkebringende nytår fra redaktionen.

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■