Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2023-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

2023-3 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2023-3

  Neuropædagogik – fra før til nu,
  fra vuggestue til voksne

  Velkommen til nummer 3/2023, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere tre artikler:

  Louise Hvitved Byskov og Phoebe Noel Sommer præsenterer deres ”Arbejdsmodel for tidlig indsats” med neuropædagogik som primært afsæt, og præsenterer
  i en case fra en vuggestue, hvordan det systematiske udviklingsarbejde med brug af modellen hjælper barnet Mir, et barn i en udsat position. Der diskuteres også muligheder og begrænsninger for modellens brug.

  Ib Hedegaard Larsen undersøger med et neuropsykologisk afsæt de underliggende centrale mekanismer for talforståelse (grundlag for matematik) samt afkodning (grundlag for læsning), som særligt mennesker med fx ADHD, ASF, dysleksi og dyskalkuli er udfordrede af. Han behandler også hhv. fremmende og hæmmende faktorer samt implikationer for det specialpædagogiske og didaktiske område.

  Anni Mortensen og Charlotte Thomsen præsenterer en historisk gennemgang af kognitionsforskning og en række centrale begreber indenfor den neuropædagogiske tilgang. Til sidst præsenteres data fra et forskningsprojekt, hvor lærere og skolepædagoger har arbejdet med neuropædagogik i praksis på en skole.

  Ellers har vi godt nyt fra redaktionen: I sommer fik vi lagt knapt 400 artikler op separat på hjemmesiden. Det vil sige, du kan søge på forfatter og søgeord for artiklers indhold og downloade separate artikler. Du kan fortsat også downloade hele tidsskrifter. Kommende udgivelser vil også blive lagt ud, både som tidsskrifter og separate artikler.

  Vi har allerede mærket en stor søgning og glædes over at kunne formidle viden som gør gavn i praksis.

  Godt efterår og læselyst fra redaktionen!

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■