Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2024-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

2024-2 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2024-2

  Retorik, fraværsstrategier, terapi med heste og Talking Mats

  Velkommen til nummer 2/2024, hvor vi præsenterer fire artikler:

  Louise Wiborg formidler i artiklen ”Retoriske kompetencer er en nødvendighed – også for konsulenter og vejledere” hvilken betydning, de retoriske kompetencer har for fx fagprofessionelle i PPR og vejledere med baggrund i et casestudie. Tankevækkende, hvor vigtige de mundtlige færdigheder er. Og at fx nyuddannede psykologer ikke har haft bare én mundtlig eksamen, maner til eftertanke. Hvorfor så stort et fokus på det skriftlige, når de mundtlige færdigheder er mindst lige så vigtige?

  Kit Stender Petersen og Ditte Dalum Christoffersen analyserer og diskuterer i ”Skolefravær og fraværsstrategier – et fælles ansvar?” forskellige skolers fraværsstrategier. De viser, hvordan ansvarsfordelingen forskydes – fra det fælles ansvar mod et individualiseret fokus på barnet og hjemmet. At der ikke stilles spørgsmålstegn ved, om skolen overhovedet er det rigtige sted for barnet, er i sig selv en interessant iagttagelse.

  Lotte Stegeager formidler i artiklen ”Hesteassisteret terapi som platform – i mødet med børn og unge i mistrivsel” med eksempler fra en case, hvordan bl.a. narrative tilgange og brug af hesten kan hjælpe, hvor andre terapiformer må give tabt. Ikke kun for børn, men også for unge og voksne med diagnoser og svære problemstillinger.

  Ida Marie Mundt formidler i artiklen ”Talking Mats virker – men hvorfor?”, hvordan samtaleværktøjet Talking Mats ikke bare er et konceptværktøj, men at det er vigtigt at forstå teorierne samt værdierne og principperne bag. Dette formår Ida på god vis og fører os igennem flere teoretiske perspektiver for brugen af værktøjet.

  Alle fire artikler er oplysende og tankevækkende, og jeg håber, at de vil bringe viden, som kan komme til gavn ude i praksis. God sommer og læselyst fra redaktionen!

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■