Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2006-2 Handicapperspektiver og social integration

Fra 2006-2 Handicapperspektiver og social integration

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Hans Nørgaard, viceforstander og synskonsulent, Synscentralen i Storstrøms Amt

  Handicapperspektiver og social integration

  Elever med nedsat synsfunktion gennemfører folkeskoleforløbet med
  faglige resultater, der i gennemsnit ligger inden for normalområdet.

  Det sker på trods af, at der ofte i skole- og forældrekredse er bekymring for, at ikke mindst elever, der er blinde eller stærkt svagsynede, får problemer med det faglige.

  Undervejs i skoleforløbet viser det sig imidlertid ofte, at vanskelighederne opstår på det sociale felt, idet børn med nedsat syn møder større vanskeligheder end fuldt seende børn, når de indgår i de sociale processer i både undervisningen og i frikvartererne.

  Ikke mindst i pubertetsårerne er det tydeligt. Dette er belyst i konferencer og debatfora, samt gennem bogudgivelser (Christensen et al. 2002, Nielsen & Rees 2002).