Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2006-4 Rummelighed i praksis

Fra 2006-4 Rummelighed i praksis

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Bill Elliot Eriksen, freelance foredragsholder og underviser

  Rummelighed i praksis

  I efteråret 2000 bliver der oprettet en specialklasse med udvidet specialundervisning på en lille folkeskole i Østjylland.

  Indledningsvis er der skepsis. Hos børnene og forældrene som følge af den forudgående eksklusion med tilhørende negative erfaringer og fra skolens side som følge af børnenes konfliktfyldte adfærd og klasselærerens rigide voksenstyring og struktur.

  Men forbeholdet over for specialklassen forsvinder i takt med de mærkbare og synlige forbedringer med børnene, der langsomt og sikkert bliver en integreret del af skolen. Her igennem forandrer skolen sig til at blive meget rummelig.

  De positive resultater tilskrives fortrinsvis kasselærerens indsats, som såvel forældre som fagpersoner understøtter.

  Artiklen er skrevet ud fra et afslutningsprojekt på den sociale diplomuddannelse. Alle navne på lokaliteter og personer er ændret af hensyn til anonymiteten i undersøgelsen.