Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2006-5 Når specialtilbuddet ikke rækker

Fra 2006-5 Når specialtilbuddet ikke rækker

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Maiken Agger Tømming, aut. cand. psych. og projektleder, Psykolog- og Konsulentfunktionen/Brøndagerskolen, Københavns Amt

  Når specialtilbuddet ikke rækker

  I en tid hvor inklusion er et hovedtema i den faglige debat stilles der her skarpt på en lille gruppe børn og unge i den vidtgående specialundervisning og dertil hørende fritidstilbud, der grundet voldsom udadrettet adfærd ikke kan rummes i institutionernes ordinære tilbud.

  Københavns Amts projekt ”Når specialtilbuddet ikke rækker” har haft som formål at kvalitetsudvikle indsatsen omkring disse børn via en række anbefalinger samt at belyse de mange dilemmaer, der er forbundet med at løfte opgaven.

  Fokus har været på de organisatoriske rammer, den metodemæssige tilgang, den tværfaglige indsats samt medarbejdernes samarbejde og trivsel.

  Erfaringerne er samlet på tværs af amtets specialskoler og fritidstilbud og udspringer af ti konkrete cases. I denne artikel sættes fokus på samarbejde og trivsel, som er et af i alt fire hovedtemaer i rapporten.