Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-2 Udviklingshæmmede og demokrati

Fra 2007-2 Udviklingshæmmede og demokrati

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Charlotte Ringsmose, lektor og Leif Buch-Hansen, Projekt- og forskningsmedarbejder, Danmarks Pædagogiske Universitet

    Udviklingshæmmede og demokrati

    I Projekt VUL (Voksenspecialundervisning – Udviklingshæmmede – Livsvilkår) var fokus rettet mod livsvilkår1 for mennesker med udviklingshæmning.

    Gennem fokusgruppeinterview fik 40 udviklingshæmmede lejlighed til at udtale sig om deres livsvilkår vedrørende bolig, arbejde, uddannelse og fritid.

    Hensigten var, at specialundervisningen for voksne skulle få indsigt gennem de udviklingshæmmede selv, og dermed blive inspireret i forhold til mål og indhold i undervisningen, der har aktiv samfundsdeltagelse som formål.