Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-3 Børneskolens nye rolle i det inkluderende samfund

Fra 2007-3 Børneskolens nye rolle i det inkluderende samfund

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Børge Jensen, skoleleder, Børneskolen, Kolonien Filadelfia

    Børneskolens nye rolle i det inkluderende samfund

    I andre artikler i dette temanummer er beskrevet såvel de specifikke indlæringsvanskeligheder, der opstår i tilknytning til epilepsi som de krav, den inkluderende skole stilles overfor.

    Dette indlæg vil derfor ikke komme nærmere ind på disse områder, men fokusere på de nye krav og opgaver, som Børneskolen og andre lands- og landsdelsdækkende skoler stilles overfor i fremtiden.