Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-5 Hvad fik vi i kølvandet af KVIS-programmet? Specialpædagogik – i en helt ny iklædning

Fra 2007-5 Hvad fik vi i kølvandet af KVIS-programmet? Specialpædagogik – i en helt ny iklædning

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Ole Hansen, Cand.pæd.psych, leder af KVIS-programmet 2000– 2006, Projektchef på CVU Nordjylland/University College 2007

    Hvad fik vi i kølvandet af KVIS-programmet?

    Specialpædagogik – i en helt ny iklædning

    Kort før 2000 lykkedes det for daværende undervisningsminister Margrethe Vestager (R) at få samlet folketinget til et kompromis i forbindelse med omlægning af ansvars- og opgavefordelingen mellem de daværende amter og kommuner.

    Kommunerne ønskede mere indflydelse på beslutningen om den vidtgående specialundervisning. I forbindelse med denne lovændring blev KVIS-programmet 2000-2006 søsat.