Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-5 Kommunerne skal værne om specialpædagogikken

Fra 2007-5 Kommunerne skal værne om specialpædagogikken

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, børne- og kulturdirektør, Næstved

    Kommunerne skal værne om specialpædagogikken

    Kommunerne befinder sig her godt inde i 2007 med en særdeles vigtig rolle med hensyn til specialpædagogik, idet kommunerne fra 1. januar 2007 har overtaget det fulde ansvar for specialundervisningen i folkeskolen og på voksenområdet.

    Det er en kæmpe udfordring, som kommunerne skal vide at tage seriøst såvel fagligt som ledelsesmæssigt.

    Specialpædagogikken skal værnes, men den skal bringes i spil på en ny måde i de nye kommuner.