Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-5 Specialpædagogik – et nyt fag i en ny læreruddannelse

Fra 2007-5 Specialpædagogik – et nyt fag i en ny læreruddannelse

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Aase Holmgaard, Cand. pæd. psych, lektor/udviklingsmedarbejder ved CVU Midt-Vest, Karen Anderskov, Cand. psych., lektor ved CVU Midt-Vest, Mette Molbæk, Kandidat i pædagogisk psykologi, adjunkt ved CVU Midt-Vest

  Specialpædagogik – et nyt fag i en ny læreruddannelse

  Med vedtagelsen af den nye lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen fra 2006, som får virkning fra august 2007, har læreruddannelsen fået et nyt linjefag – specialpædagogik.

  Mange læsere vil måske indvende, at faget specialpædagogik næppe kan beskrives som et nyt fag – heller ikke i læreruddannelsen.

  Specialpædagogik er et traditionsrigt og velkendt fag.

  Men intet fænomen – hvor veldefineret og velkendt det end er – kan uforandret flyttes fra én kontekst til en anden. Linjefaget specialpædagogik bliver et nyt fag, fordi læreruddannelsen er ny, og fordi stort set alle de andre kontekster, som faget indgår i, er under forandring. Kommunalreformen har skabt forandringer for fagets praksis.