Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-5 Streger til en historie om normalisering

Fra 2007-5 Streger til en historie om normalisering

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Vagn Sunesen, forstander for Videncenter for Specialpædagogik, Næstved

    Streger til en historie om normalisering

    Specialpædagogogisk står vi på skuldrene af en udvikling, som over en relativ kort historisk periode har skabt væsentligt ændrede betingelser for de børn og voksne, som har særlige behov.

    I denne artikel trækkes der historiske linier fra den første undervisning af åndssvage, som det hed dengang og til vor tids aktuelle syn på undervisning af voksne med særlige behov.

    Nedenstående artikel har tidligere været udgivet i Handicaphistorisk Tidsskrift og kan her læses i redigeret udgave.