Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2007-6 Specialskolerne bør samarbejde med sprogcentrene

Fra 2007-6 Specialskolerne bør samarbejde med sprogcentrene

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Per Roholt, Kommunikationsrådgiver og journalist, Bureau4, Odense

    Specialskolerne bør samarbejde med sprogcentrene

    Sproglærere og speciallærere bør lære af hinanden til fælles faglig berigelse. Sproglærerne kan blive inspireret af den kompenserende specialundervisning, og omvendt kan speciallærerne få stort udbytte af den viden om kultur og sprog, som findes på sprogcentrene.

    En ting er i hvert fald sikker. Med mindre underviserne fra de to systemer lærer at arbejde sammen om specialundervisningstilbud til de svageste, risikerer en gruppe tosprogede med behov for specialundervisning at komme grundigt i klemme i uddannelsessystemet.