Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-1 Hvor bliver pædagogikken af i handleplansarbejdet? – Er pædagogikken ved at miste fodfæste i spændingsfeltet mellem det medicinske og psykologiske paradigme?

Fra 2008-1 Hvor bliver pædagogikken af i handleplansarbejdet? – Er pædagogikken ved at miste fodfæste i spændingsfeltet mellem det medicinske og psykologiske paradigme?

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Anne Birgitte Fruelund Jensen og Line Skovbjerg Slot

    Hvor bliver pædagogikken af i handleplansarbejdet?

    – Er pædagogikken ved at miste fodfæste i spændingsfeltet mellem det medicinske og psykologiske paradigme?

    Handleplaner får betydning for elevers selvdannelsesprocesser, fordi de ikke kun vidner om den elev, der er i fokus, men også om den pædagogik og pædagogiske faglighed samt de institutionelle rammer, som barnet møder i skolen, og som sætter betingelser for elevens selvdannelse.

    Det er derfor væsentligt, at handleplansarbejdet bevæger sig fra en overvejende individfokuseret tilgang til et mere helhedsorienteret og relationelt perspektiv på handleplansarbejdet for at tydeliggøre disse betingelser og skabe bevidsthed om dem.