Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-2 Afskaf ordblindhed!

Fra 2008-2 Afskaf ordblindhed!

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København

    Afskaf ordblindhed!

    Forældre kræver i stigende grad at få afklaret, om deres barn er ordblindt. Skolen er ofte henholdende og ved måske ikke lige, hvordan den skal forholde sig og PPR ligeså.

    Forældrene henvender sig til f.eks. Skole og Samfund eller en ordblindeforening, hvor svaret ofte er, at forældrene har ret til afkræve PPR en undersøgelse af barnet eller få foretaget en sådan i privat regi.