Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-2 Dyskalkyli – Matematiksvårigheter

Fra 2008-2 Dyskalkyli – Matematiksvårigheter

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Björn Adler, neuropsykolog, leder af ”DYSKALKYLICENTRUM”, Sverige

  Dyskalkyli – Matematiksvårigheter

  Det finns nog inte något annat ämne i skolan, som är så förknippat med begåvning som just matematik. Även om man är duktig i andra ämnen och känner, att man i det stora hela faktiskt är framgångsrik och har många vänner och en bra familj, så kryper osäkerheten över en om man får svårt med matematiken.

  Då kommer frågona: ”Vad är det som gör, att jag inte klarar matten? Varjör är jag inte lika duktig som mina kamrater? Jag kanske egentligen är dum i huvudet?!”

  Även om dessa frågor inte uttalas högt, så finns de inom den som upplever svårigheter med ämnet. Denna upplevelse är förödande för självkänslan och kan efterhand, när den får härja fritt, förpesta en hel barndom.

  Den kan förpesta och förmörka upplevelsen av alla skolåren och leda till, att den som drabbas, helt oförgänt, utvecklar psykiatriska symtom.

  Nøgleord: Matematikvanskeligheder