Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-3 Undervisning af blinde og svagsynede elever

Fra 2008-3 Undervisning af blinde og svagsynede elever

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Hans Nørgaard, viceforstander og synskonsulent ved Synscentralen i Vordingborg

    Undervisning af blinde og svagsynede elever

    I denne artikel belyses en række problemstillinger, som aktuelt præger undervisningen af blinde og svagsynede elever i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

    De handler om støtte til disse elever, om at sikre den faglige indsigt i et specialpædagogisk felt, at sikre en kvalificeret rådgivning og vejledning til det pædagogiske system samt at sørge for, at den kommunale organisation kender opgavens omfang, så der er et vidensgrundlag at handle efter.