Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – en uddannelse med udfordringer

Fra 2008-4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – en uddannelse med udfordringer

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Signe Stensgaard. Center for Ligebehandling af Handicappede. København

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  – en uddannelse med udfordringer

  De færreste stiller i dag spørgsmålstegn ved, at uddannelse er vigtig.

  Det er derfor også oplagt at bakke regeringen op i dens ambitiøse mål: At 85 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden udgangen af 2010, og at dette tal inden udgangen af 2015 skal være oppe på 95 pct. Skal målet nås, er det nødvendigt at uddanne nogle af de grupper, som ikke hidtil har gennemført en ungdomsuddannelse.

  En gruppe, der derfor er kommet i søgelyset, er gruppen af unge, som på grund af svære funktionsnedsættelser indtil nu har haft vanskeligt ved at blive optaget på eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Det glæder Center for Ligebehandling af Handicappede, at denne gruppe af unge nu også har fået en ret til en ungdomsuddannelse, da uddannelse er et vigtigt område at sætte fokus på, når det skal sikres, at personer med funktionsnedsættelser får mulighed for at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med personer uden funktionsnedsættelse.