Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-4 Støttelæreres vilkår i folkeskolen – delagtiggjorte eller marginaliserede?

Fra 2008-4 Støttelæreres vilkår i folkeskolen – delagtiggjorte eller marginaliserede?

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Jens Norrinder Petersen. Synskonsulent og master i specialpædagogik. Center for Syn og Kommunikation i Region Hovedstaden

  Støttelæreres vilkår i folkeskolen

  – delagtiggjorte eller marginaliserede?

  De sidste 40 til 50 år har det været almindeligt i Danmark at undervise blinde elever i en almindelig folkeskole. I klassen bliver de enkeltintegrerede blinde elevers undervisning oftest suppleret med en støttelærer i en betragtelig del af tiden.

  Denne artikel handler om, hvordan lærere oplever at være støttelærere for blinde elever i almindelige folkeskoleklasser.

  Artiklen tager udgangspunktet i interview med støttelærere til blinde elever i almindelige klasser på københavnske omegnsskoler.

  For at anonymisere lærere og elever er alle navne ændret. Interviewene er den del af datamaterialet i delprojekt 3 af det Strategiske Velfærdsforsknings Program, som regeringen satte i gang i 2006.

  Delprojekt 3 med overskriften ”Effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med nedsat funktionsevne” gennemføres af DPU1 i samarbejde med AKF.2 Lektor Susan Tetler er ansvarlig for delprojektet (Tetler, 2007). Yderlige oplysninger om projektet findes på www.dpu.dk/svpdelprojekt3.

  Artiklen belyser lærernes holdninger til følgende temaer: Pædagogiske visioner, didaktiske overvejelser, forældresamarbejde og vidensbehov.