Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-5 Når hver skoledag blir en utfordring … – om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom

Fra 2008-5 Når hver skoledag blir en utfordring … – om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Terje Thomsen, Lektor, Høgskolen i Harstad, Norge

  Når hver skoledag blir en utfordring …

  – om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom

  Jan er 13 år, som andre 13-åringer går han på skolen. I likhet med 13-åringer flest liker han å være sammen med venner, sykle, se på tv, spille dataspill og ellers gjøre alt som en gutt på 13 år liker å gjøre.

  Det som skiller Jan fra de fleste andre elevene på skolen er, at han har Tourettes syndrom. For Jan har ikke dette vært noe stort problem fram til nå, han har hatt syndromet siden han var sju år, og det har derfor på mange måter blitt en naturlig del av ham.

  Utfordringen til Jan er lik utfordringene til andre gutter som kommer i puberteten – at det som tidligere var naturlig for en fort blir unaturlig.

  Tilleggsutfordringen til Jan er, at hans venner også er i puberteten, og at det som tidligere var det uvanlig men akseptabelt for omgivelsene plutselig blir galt og farligt. Som om ikke dette skulle være nok, så er det også slik at ticsene – som utgjør den mest synlige siden av syndromet også tiltar i pubertetsalderen.

  I denne artikkelen skal vi prøve å se på skolehverdagen til Jan, spesielt med tanke på hvordan, vi som pedagoger kan hjelpe til med å legge til rette, for at Jan skal få det så enkelt som mulig på skolen.

  Først skal vi ta for oss noen definisjoner og kliniske kjennetegn på Tourettes syndrom.

  Deretter skal vi se på hvordan, Jans skolehverdag påvirkes av, at han har Tourettes syndrom, og hva som kan gjøre for, at syndromet skal hemme ham og hans omgivelser i minst mulig grad.