Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-6 Udeklasse udvikler selvværd

Fra 2008-6 Udeklasse udvikler selvværd

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Jacob Bang, Claus Diekhöner, lærere på Byhaveskolen, Svendborg. Fotograf Nils Lund Pedersen

  Udeklasse udvikler selvværd

  Byhaveskolen er for børn med særlige behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

  Alle elever på skolen har vidtgående indlæringsvanskeligheder, og vi har tradition for at tage udgangspunkt i hvert enkelt barns behov og muligheder.

  Vi så muligheden for, at vores elever med især lavt selvværd kunne profitere af en fast ”udeklasse” 5 dage om ugen.

  De fleste af de 11 elever har en fortid i specialklasser i folkeskoleregi, hvor de har oplevet ikke at kunne honorere de krav, der var blevet stillet, og flere af dem har været udsat for mobning. De havde udviklet et lavt selvværd og en meget begrænset tiltro til egne evner, hvilket bl.a. resulterede i mangelfulde faglige, personlige og sociale kompetencer.

  Vi så en oplagt mulighed for at bruge anerkendende pædagogik og flow¹ som læringsmiljø. Det handler om at se den enkelte og tage udgangspunkt i det, de kan, i stedet for det de ikke kan. Og sætte eleverne i tilpas afbalancerede situationer, hvor frygten for at fejle, bliver erstattet af glæden ved at prøve.