Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-1 …. mer ensomme i noen situasjoner enn andre?”

Fra 2011-1 …. mer ensomme i noen situasjoner enn andre?”

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Dosent, Kristel Bye Johansen, HiST, Avd. for lærer- og tolkeutdanning, Norge

  …. mer ensomme i noen situasjoner enn andre?”

  I denne artikkelen presenteres funnene fra en studie med fokus på hvordan elever med atferdsproblemer opplevde ensomhet i ulike kontekster. Jeg undersøkte hvorvidt elever med innadvendt atferd, elever med reaktiv aggresjon og elever med proaktiv aggresjon var ensomme i timene og/eller i friminuttene.

  Resultatene viste at elever med innadvendt atferd og elever med reaktiv aggresjon både var ensomme i timene og i friminuttene. Elevene med reaktiv aggresjon så ut for å føle seg mer ensomme i timene enn i friminuttene.

  De innadvendte elevene følte seg like ensomme både i timene som i friminuttene, og de var mer ensomme i disse situasjonene enn elever med reaktiv aggresjon og elever med proaktiv aggresjon.

  Det framkom også av resultatene, at elever med proaktiv aggresjon så ut for å føle seg litt ensom i timene, men ikke friminuttene. Utvalget i denne studien bestod av 878 elever i 9. klasse (435 jenter og 443 gutter).

  Nøgleord: Ensomhed, ensom, indadvendt, udadvendt, aggressiv, problemadfærd