Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-1 Mobning: Klassiske og nyere teorier

Fra 2011-1 Mobning: Klassiske og nyere teorier

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Jørgen Christiansen, lektor, læreruddannelsen, University College Sjælland

  Mobning: Klassiske og nyere teorier

  I de fleste specialpædagogiske sammenhænge kommer man som professionel med jævne mellemrum til at forholde sig til begrebet mobning. Især inden for AKT-, PPR- og specialskoleområdet, men også inden for en række andre områder stifter børn og voksne bekendtskab med fænomenet.

  Men hvor meget ved vi egentlig om mobning? Og hvordan forstår vi begrebet?

  I artiklen redegør forfatteren for udbredte forståelser af mobning, ligesom der reflekteres over mulige årsager til fænomenet.

  Artiklen udgives desuden i revideret form som en del af antologien ”Specialpædagogik – en grundbog”, Hans Reitzels Forlag 2011.