Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-3 Om å lytte til de stille stemmene Innaggerende atferd som et atferdsproblem i skolen

Fra 2011-3 Om å lytte til de stille stemmene Innaggerende atferd som et atferdsproblem i skolen

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Ingrid Lund, Førsteamanuensis, Fakultetet for humaniora og pedagogikk/Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

    Om å lytte til de stille stemmene

    Innaggerende atferd som et atferdsproblem i skolen

    Læreren forventer liksom at jeg skal svare på spørsmål, rekke opp hånda og delta i diskusjoner og sånn. Men det er ikke lett når ordene stopper opp, og jeg hele tiden er redd for å dumme meg ut. Da er det mye bedre å bare være stille. (Caroline, 14 år).

    Det er mange som har det som Caroline. Det er ikke de elevene i skolen som en legger merke til ved første øyekast. De sitter ofte bare der, er snille, stille og gjør lite av seg. De skaper lite trøbbel for både medelever og lærere, og det er også kanskje derfor det er lett for å bare la dem bli sittende der?

    Men om de ikke skaper problemer for omgivelsene, så er atferden et hinder for utvikling for elevene selv (Lund, 2004). Det å være tilbaketrukket hindrer blant annet vennskap, som vi vet er en av de viktigste beskyttelsesfaktorer for barn og unge (Rutter, 1997).

    Det kan også skape avstand til andre mennesker fordi det fører til usikkerhet, irritasjon og maktesløshet. Tilbaketrukkethet kan også hindre den enkelte i å få stilt de spørsmål som en ønsker for å kunne forstå bedre, eller rett og slett fordi en ønsker kontakt.

    Det er også en atferd som avviker fra det som forventes fra omgivelsene. I skolen forventer vi initiativ, verbalisering av følelser, refleksjoner og kunnskap som står i sterk kontrast til det tause uttrykket.

    Nøgleord: Indadvendt, stille, indadreagerende, problemadfærd