Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-4 Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid?

Fra 2011-4 Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid?

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Nils Kaland, dr. polit., forsker, Høgskolen i Lillehammer

  Hvorfor er det så vanskelig for personer med autisme og
  Asperger syndrom å finne et meningsfullt arbeid?

  Selv om enkeltundersøkelser viser at rundt 20 prosent av ungdommer med høytfungerende autisme og Asperger syndrom (AS) tar eksamen ved høgskoler og universiteter, er det bare et mindretall av dem som har en jobb i det ordinære arbeidslivet og lever selvstendige liv.

  Det kan ha sammenheng med at potensielle arbeidsgivere ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på de evner og ferdigheter som mange personer med autisme og AS har, og som kan være et betydelig aktivum i gitte arbeidssituasjoner. Foreligger passende arbeidsoppgaver kan mange prestere langt over det man kanskje ville forvente av dem.

  Det danske IKT-selskapet Specialisterne er et lysende eksempel på dette, og i Norge har man etablert et lignende selvskap – Unicus. Å ha et arbeid å gå til øker livskvaliteten for de fleste innenfor autismespekteret, og reduserer sårbarheten for fysiske og psykiske lidelser.

  Nøgleord: Arbejde, karriere, autisme, asperger